Tylko katalog produktów jest tłumaczony na język polski

Zestaw wskaźnikowy JK RINGFEDER

Wybierz preferowany wariant

Stan blokady (sygnał czerwony/zielony) może być także wyświetlany w kabinie kierowcy na wyświetlaczu Ringfeder. Do tego celu wykorzystuje się jednostkę sterującą (BCM), do której podłączony jest wyświetlacz. Alternatywnie możliwe jest podłączenie jednostki sterującej (BCM) do przyłączy udostępnionych przez producenta pojazdu i wyświetlanie stanu blokady na zestawie wskaźników pojazdu.

Wybierz wariant

Zmieniony wariant

Wymagane opcje

Wskaźnik blokady w kabinie

arrow-down
ringfeder-lockingindicator-in-cab.jpg

Dzięki panelowi wskaźnikowemu RINGFEDER tryb blokowania (czerwony/zielony) jest wygodnie wyświetlany w kabinie. Alternatywnie, wskazanie zablokowania może być wyświetlane na wyświetlaczu pojazdu, jeśli jest to obsługiwane przez producenta pojazdu.

System ostrzegania przed składaniem się pojazdu w scyzoryk oraz Wskaźnik blokady w kabinie

arrow-down
Jackknifing warning.png

Dzięki temu systemowi ostrzegawczemu kierowca zostaje ostrzeżony z odpowiednim wyprzedzeniem, co pozwala uniknąć złożenia się pojazdu w scyzoryk, zanim będzie za późno.

Ta funkcja bezpieczeństwa oszczędzi czas i zniweluje kłopoty powstające podczas cofania, ale przede wszystkim pozwoli uniknąć uszkodzenia sprzętu i kosztownych napraw.

ringfeder-lockingindicator-in-cab.jpg
Jackknifing warning.png
}

Dokumentacja/Instrukcje

Wybrany wariant:

Brakuje Ci jakiegoś dokumentu?

Wszystkie dokumenty znajdziesz w dziale Pomoc.